HomeLookbookCallas Forever

Callas Forever
Red dis.g0556 mikado s/584
Yellow dis.g0556 mikado s/584
White black dis.g0662 mikado s
Fuchsia green dis.g0627 mikado s
Lilak turquoise dis.g0561 mika
Orange magenta dis.g0627 mikad
Blue violet dis.g0627 mikado s
Bordo blue dis.g0561 mikado s/